zielona purena

Twój mały wkład w ekologię daje wielki efekt!

Globalna debata dotycząca produkcji plastiku i emisji gazów do środowiska przybiera na sile. Zabezpieczenie zasobów, źródeł energii, wzrost efektywności oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów to najbardziej aktualne i kluczowe zadania odpowiedzialnej polityki zrównoważonego rozwoju. Nasza „MATKA ZIEMIA” wysyła wyraźne komunikaty ostrzegawcze, iż rozwój cywilizacji odbywa się jej kosztem. Wzrost demograficzny, uprzemysłowienie Europy, Ameryki oraz Azji, a przede wszystkim nieodpowiedzialna eksploatacja zasobów są rzeczywistymi i oczywistymi przyczynami zmieniającego się klimatu, topnienia lodowców czy wymierania gatunków fauny i flory.
„Czyńcie sobie Ziemię poddaną” – w zamyśle autora (Stary Testament, Księga Rodzaju) nie oznaczało przyzwolenia dla rabunku
i niszczenia, ale rozwój w oparciu o harmonię, symbiozę, poszanowanie innych: to co dziś nazywa się odpowiedzialnością społeczną.

Globalna debata dotycząca produkcji plastiku i emisji gazów do środowiska przybiera na sile. Zabezpieczenie zasobów, źródeł energii, wzrost efektywności oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów to najbardziej aktualne i kluczowe zadania odpowiedzialnej polityki zrównoważonego rozwoju. Nasza „MATKA ZIEMIA” wysyła wyraźne komunikaty ostrzegawcze, iż rozwój cywilizacji odbywa się jej kosztem. Wzrost demograficzny, uprzemysłowienie Europy, Ameryki oraz Azji, a przede wszystkim nieodpowiedzialna eksploatacja zasobów są rzeczywistymi i oczywistymi przyczynami zmieniającego się klimatu, topnienia lodowców czy wymierania gatunków fauny i flory.

„Czyńcie sobie Ziemię poddaną” – w zamyśle autora (Stary Testament, Księga Rodzaju) nie oznaczało przyzwolenia dla rabunku
i niszczenia, ale rozwój w oparciu o harmonię, symbiozę, poszanowanie innych: to co dziś nazywa się odpowiedzialnością społeczną.

Każdy z nas, nawet najmniejszy uczestnik tego skomplikowanego organizmu jakim jest cywilizacja, ma swój wkład
i wpływ już dziś na to, co wydarzy się z Ziemią za 50 lat.
PURENA świadomie wspiera działania ograniczające zużycie plastiku,
redukcję materiałów czy ograniczenie konsumpcji energii.

OPAKOWANIA I PLASTIK: NASZA KONTRYBUCJA W BILANSIE GLOBALNYM

        Proporcjonalne zagwarantowanie dostępu do energii i żywności dla wzrastającej populacji Ziemi nie jest możliwe bez postępu technologicznego, wzrostu efektywności i eksploatacji zasobów. Naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby postęp ten odbywał się bez nieodwracalnych następstw i obciążenia środowiska, w którym to się odbywa.
               Dostęp do żywności to obok wzrostu efektywności również i opakowania, bez których nie możliwa byłaby jej redystrybucja. Purena stosuje nowoczesne, bardzo lekkie i barierowe opakowania wielowarstwowe, które wprawdzie są „plastikiem” to jednak dzięki formie opakowania (bardzo lekka saszetka typu Doypack) jak i nowatorskiej formule „soki zagęszczone” w efekcie stanowią najlżejsze opakowanie na rynku przypadające na 1 litr konsumowanego soku!
    Dodatkowym elementem jest redukcja kosztów i efektów logistyki dla środowiska: dostarczenie 1 kg soku zagęszczonego na
dystansie 500 km w stosunku do 1 kg soku gotowego to 5-krotnie mniejsza emisja CO2 do atmosfery na 1 litr skonsumowanego soku!

OPAKOWANIA I PLASTIK: NASZA KONTRYBUCJA W BILANSIE GLOBALNYM

Proporcjonalne zagwarantowanie dostępu do energii i żywności dla wzrastającej populacji Ziemi nie jest możliwe bez postępu technologicznego, wzrostu efektywności i eksploatacji zasobów. Naszym zadaniem jest uczynić wszystko, aby postęp ten odbywał się bez nieodwracalnych następstw i obciążenia środowiska, w którym to się odbywa.
Dostęp do żywności to obok wzrostu efektywności również i opakowania, bez których nie możliwa byłaby jej redystrybucja.

Purena stosuje nowoczesne, bardzo lekkie i barierowe opakowania wielowarstwowe, które wprawdzie są „plastikiem” to jednak dzięki formie opakowania (bardzo lekka saszetka typu Doypack) jak i nowatorskiej formule „soki zagęszczone” w efekcie stanowią najlżejsze opakowanie na rynku przypadające na 1 litr konsumowanego soku!
Dodatkowym elementem jest redukcja kosztów i efektów logistyki dla środowiska: dostarczenie 1 kg soku zagęszczonego na
dystansie 500 km w stosunku do 1 kg soku gotowego to 5-krotnie mniejsza emisja CO2 do atmosfery na 1 litr skonsumowanego soku!

PURENA ogranicza emisję odpadów opakowaniowych.
Stosowanie zagęszczonych soków PURENA zamiast produktów gotowych w kartonach
czy butelkach, redukuje 11-krotnie zużycie plastiku dla takiej samej ilości soku.
ZUŻYCIE SUROWCÓW
I MATERIAŁÓW​

Aby odpowiedzialnie gospodarować zasobami staramy się także minimalizować ich ubytki. Od wielu miesięcy prowadzimy intensywne działania zmierzające do redukcji strat produkcyjnych: ma-teriałowych i surowcowych do poziomu poniżej 0,5 %. Służy temu realizowany projekt automatyzacji i rejestracji wszelkich ubytków czy niedoborów.

ENERGIA I JEJ ZUŻYCIE

Nasza technologia wykorzystuje energię elektryczną w sposób umiarkowany. Staramy się stosować takie rozwiązania, aby w miarę możliwości ograniczać jej zużycie. Czynimy to poprzez właściwe decyzje zakupowe, takie jak dobór właściwych, adekwatnych energe-tycznie rozwiązań technicznych czy chociażby montaż nowoczesnego oświetlenia LED.

WODA I JEJ ZUŻYCIE

Woda używana jest głównie do prowadzenia procesów pasteryzacji i mycia zakładu. Woda obiegowa do pasteryzacji krąży w układzie zamkniętym, jej ubytki są nieznaczne. Woda używana do mycia zakładu przeobraża się w ścieki przemysłowe, które po podczyszczeniu w przyzakła-dowej stacji oczyszczalni kierowane są dalej do lokalnej oczyszczalni ścieków, która odzyskuje wodę przywracając środowisku jej pełno-wartościową jakość.

EMISJA DO ATMOSFERY

Proces produkcji zagęszczonych soków czy koncentratów i napojów charakteryzuje się ciepłochłonnością z uwagi na technologię pasteryzacji. Ciepło w formie pary wodnej generowane jest w nowoczesnej kotłowni zużywającej ciekły gaz LPG. Stosując jedno z najczystszych paliw gaz LPG nie używamy oleju ani węgla, a przez to emisja pyłów czy szkodliwych NOx jest zminimalizowana.

POCHODZENIE SUROWCÓW

…nie jest nam obojętne. Wszystkie owoce naszej strefy klimatycznej użyte do produkcji soków zagęszczonych takie jak: jabłka, wiśnie, truskawki, śliwki, czarne porzeczki czy rabarbar pochodzą z krajowych, polskich sadów. Wiemy również skąd pochodzą nasze pomarańcze czy cytryny, systematycznie raz w roku odwiedzamy te miejsca kontrolując stan sadów oraz proces produkcyjny.

Zarówno jako Konsumenci jak i Producenci – uczestnicy Rynku – w ramach dostępnych rozwiązań i opcji zobowiązani jesteśmy do kierowania się najlepszymi wyborami ograniczającymi emisję, produkcję odpadów czy nieadekwatne zużycie zasobów: wody i energii. Liderzy zaś zobowiązani są do poszukiwania alternatyw i technologii minimalizujących do zera wpływ tych aspektów na środowisko. PURENA aktywnie uczestniczy w tym procesie, bowiem leży nam na sercu czystość naszego regionu – Jury Krakowsko Częstochowskiej – a także los naszych dzieci i wnuków, przyszłych pokoleń.