Projekt

Szanowni Państwo

Informujemy, że BELFOOD Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wejście na rynek detaliczny i wdrożenie do oferty koncentratów soków, napojów, a także zagęszczonych zup” (numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-03BB/20).

Celem przedmiotowego projektu jest dywersyfikacja przedsiębiorstwa, polegająca na wdrożeniu produktów, które będą kierowane na rynek detaliczny.

Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz dotychczasowych miejsc pracy.

Koszt kwalifikowalny projektu: 841 394,60 zł
Kwota dofinansowania: 715 185,41 zł

Opis projektu:

SOKI ZAGĘSZCZONE I KONCENTRATY NAPOJÓW
Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa jest wykorzystanie zasobów i doświadczenia zdobytego na rynku gastronomicznym w kategorii soków napojów i przetworów owocowo – warzywnych  i przekierowanie do konsumenta indywidualnego / kanału dystrybucji detalicznej.

Najistotniejsze cele:

    1. Dywersyfikacja rynków zbytu
    2. Redukcja opakowań, plastiku: trend pro-środowiskowy
    3. Wysoka jakość produktów
    4. Wykorzystuje trendy produktów wegetariańskich, prostych i autentycznych receptur

Spółka posiada ugruntowaną pozycję a także bogate doświadczenie oraz unikatowe rozwiązanie w skali europejskiej oferowane dotąd wyłącznie do rynku gastronomicznego. Dywersyfikacja rynku docelowego na detal przywróci organizację do normalnego funkcjonowania niezależnie od tempa powrotu gastronomii i hotelarstwa a fakt braku konkurencji w tym segmencie, walorów  redukcji opakowań i plastiku jest dodatkowym atutem podnoszącym wartość projektu : patrz strona ,, PURENA OD ZAWSZE ZIELONA”.
Koncentraty soków owocowych powstają poprzez wyciśnięcie owoców i odparowanie wody dla wygody i trwałości. To nowoczesna technologia dzięki której produkt zachowuje smak, witaminy, błonnik oraz inne drogocenne dla naszego zdrowia składniki. Przygotowanie gotowego soku z koncentratu to tylko odtworzenie wodą w odpowiedniej proporcji. Proporcja odpowiednia oznacza, iż do koncentratu dodajemy dokładnie tyle wody, ile pierwotnie z soku świeżego odparowano. Tylko wtedy możemy mówić, iż sok jest 100 %.

PURENA czerpie swą przewagę nad rozwiązaniami tradycyjnymi –soki w kartonach czy butelkach -dzięki jakości i dobrej cenie, które nie są wynikiem manipulacji, ale efektem zastosowania tych samych surowców, jakich używa nowoczesny przemysł sokowniczy bezpośrednio w gastronomii, z pominięciem wielu zbędnych ogniw łańcucha oraz znacznej redukcji wagi i kosztów opakowań i logistyki. Stosujemy nowoczesne, bardzo lekkie i barierowe opakowania wielowarstwowe, które jako laminat wielomateriałowy są wprawdzie ,,plastikiem” to jednak dzięki formie opakowania ( bardzo lekka saszetka) i nowatorskiej dla kanału soków i napojów oraz zup ,, zagęszczone” w efekcie generują najmniejsze obciążenie jednostki 1 litra / 1 porcji produktu kosztem opakowania i jego dystrybucji. Opakowanie soku czy napoju w butelce 1l  waży średnio 40 g, w systemie ,,sok zagęszczony” czy koncentrat opakowanie koncentratu na 2 l gotowego soku to 10 g plastiku czyli 5 g tworzyw sztucznych na 1 litr a więc 8 krotnie mniej ! Koncept wykorzystuje również propagowanie ogólnoświatowego trendu ,,nie dźwigaj wody ze sklepu – masz ją przecież w domu”. Naukowcy podają, iż wśród żywności jedną z najbardziej plastiko-żerną kategorią jest butelkowana woda. Nasz koncept – dotąd dostępny wyłącznie w gastronomii ,,jutro” dla ,,Kowalskiego” przyczyni się aktywnie do zaoszczędzenia materiałów opakowaniowych nie wspominając o tysiącach ton niepotrzebnie wożonego materiału po drogach i emisji milionów kg CO2 …